​VÆLG SPROG:  dk_3   uk_3

​Privatlivspolitik for Wittrup motel A/S (GDPR)

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At Wittrup Motel A/S (herefter vi/os) herunder Sallie's Restaurant & Snack Bar, Sallie's Race Lounge og Sallie’s On Wheels er dataansvarlig og derved ansvarlig for, at behandlingen af de personoplysninger som vi modtager fra dig, bliver behandlet retligt af os.

At du er velkommen til at kontakte Claus Hansen - Mail: claus@wittrupmotel.dk

At formålet med behandling af dine personoplysninger er at sikre en korrekt booking af værelse, foretage reservationer hos Sallie’s Restaurant & Snack Bar, Sallie's Race Lounge eller hos Sallie’s on the Wheels, afgive tilbud/bekræftelser eller registrere din deltagelse i et arrangement samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.

At vi alene behandler personoplysninger der er målrettet til bestemte formål og som er nødvendige for, at vi kan efterkomme vores aftale med dig.

At personoplysninger som udgangspunkt, indsamles fra dig og på baggrund af dit samtykke. Ydermere indsamler vi data ved direkte henvendelse til os eller via vores hjemmeside og 3. parts partnere. Af 3. parts partnere kan nævnes DinnerBooking, Booking.com, Expedia.com, HRS o.lign. hvor man via disse partnere har købt et ophold, foretaget en bordbestilling eller at købt et arrangement hos os og derved har givet samtykke via 3. parts partnere.

At samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes ved at kontakte os på claus@wittrupmotel.dk

At Wittrup har en cookiepolitik, som er tilgængelig her

At vi har et delt dataansvar for personoplysninger på vores Facebook-sider, og du som den besøgende skal derfor være opmærksom på, at Facebook automatisk placerer en cookie i dit IT-udstyr. Du samtykker til dette ved at besøge vores Facebook-sider.

At vi udover de persondata som vi indsamler igennem vores hjemmeside, så anvender vi en række tredjepartssoftware til at indsamle data på vores hjemmeside. Nedenstående har vi beskrevet de forskellige typer af tredjepartssoftware, som anvendes på vores hjemmeside:

 • Google Analytics:
  ​Google Analytics giver os adgang til din adfærd på vores hjemmeside og Google Analytics indsamler data ved hjælp af cookies. Disse cookies indsamler informationer om din brug af vores hjemmeside, herunder din IP-adresse til tracking af din adfærd. Vi anvender desuden Google Analytics til vores markedsføring og du kan derfor opleve dynamiske annoncer efter du har besøgt vores hjemmeside.
 • Facebook-pixels:
  Vi anvender Facebook-pixels, for at kunne forbedre vores annoncer til de besøgende, som har besøgt websitet, og har en Facebook-profil. Igennem Facebook-pixels indsamler vi data om din adfærd på vores hjemmeside.
 • QuickPay:
  ​Vi anvender betalingsgatewayen QuickPay som betalingsgateway ved bestilling af vare på vores take away side på restauranten. QuickPay er en dansk betalingsgateway med fokus på høj sikkerhed og QuickPay overvåger hele tiden deres systemer og har altid et backupsystem, der hjælper med at holde styr på deres data. Kortdata samt alt kommunikation omkring penge bliver automatisk krypteret. Din persondata videregives til QuickPay i forbindelse med at du foretager en kortbetaling på vores hjemmeside.

At retsgrundlaget for, at vi behandler dine personoplysninger er for at opfylde den indgåede aftale om et ophold, en bordbestilling eller deltagelse i et arrangement. Herunder overholdelse af aftalte priser, rejseoplysninger samt andre oplysninger som er naturlige for at vi kan levere den bestilte ydelse. Som overnatningssted er vi desuden omfattet af dansk lovgivning omkring registrering af gæster.

At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige hvilket vil sige navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt informationer om rejse og bestillinger. Ved booking af værelser behandler vi mere fortrolige oplysninger idet vi kræver kreditkort nummeret som sikkerhed for opholdet. Og i henhold til Dansk lovgivning skal vi registrere følgende på alle udenlandske gæster:

 • Fulde navn
 • ​Fødselsdato
 • ​Nationalitet
 • ​Fast bopæl
 • ​Ankomstdato
 • ​Type og nr. på pas eller anden rejselegitimation

For gæster fra de nordiske lande og Danmark stilles ikke krav om pas eller rejselegitimation. Dog forbeholder vi os ret til at registre legitimation som f.eks. kørekortsnummer hvilket vil blive oplyst ved indgåelse af aftalen eller ved ankomsten.

Vi er derudover forpligtiget til at føre en protokol som i vores tilfælde er vores reservationssystem.

At vi kun videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere som vores revision, og skat ved kontrolbesøg. Dog vil dårlige betalere blive videregivet til inkassobureau, advokat og Ribers. Politiet har ligeledes adgang ved opklaring af strafbart forhold.

At dine personoplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

At dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, hvor det er nødvendigt i forhold til det formål oplysning er indhentet.

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger ved afholdelse af events:

At vi tager billeder og video under afvikling af vores arrangement herunder dig som deltager.

At både billeder og videoklip vil blive brugt på vores sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube samt på hjemmesiden Sallies.dk

At Wittrup Motel er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og vi har følgende kontaktinformationer: Claus Hansen –​

claus@wittrupmotel.dk

At vi på nuværende tidspunkt ikke kan sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Vi kan dog oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, hvorvidt optagelserne og billederne stadig vil være relevante eller ej.

At ved deltagelse i vores arrangement accepterer du at vi anvender optagelserne/billederne som oplyst.
At du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os jf. ovenstående kontaktoplysninger.

At hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovgivningen af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

At såfremt du allerede under arrangementet ikke ønsker at der bliver taget foto eller video, bedes du under arrangementet tage kontakt til vores personale som informerer fotografen og de som står for den videre formidling af billederne.


​Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. ​

Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger senest 24 måneder efter seneste kontakt, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet. Dog vil kunder som har givet os ret til udsendelse af nyhedsbreve og lignende ikke blive slettet.

Du har ret til begrænsning af behandling blandt andet ved at framelde eventuelle nyhedsbreve eller ved at få slettet/ændret informationer.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til oplysning, i forhold til, hvad formålet med behandlingen af oplysningerne er.

Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan henvende dig og få oplysningerne sendt pr. mail.

​​

Du har ret til at klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

​WITTRUP MOTEL A/S

​Roskildevej 251

2620 Albertslund

CVR: 21745847

​SE KONTROL RAPPORT